Łączna wartość prac budowlanych

fot. pl.fotolia.com

Artykuł sponsorowany, 8 marca 2019

Czy roboty budowlane dróg oraz parkingu powinny być połączone jako jedno zamówienie z robotami budowlanymi w budynkach na terenie kompleksu? Czy całość robót (naprawa parkingu, wymiana asfaltu i krawężników, remont sanitariatów, wymiana glazury w budynkach) budowlanych w kompleksie podlega łącznemu szacowaniu?

Wskazane obiekty to spójna całość techniczno-gospodarcza, tworząca kompleks wojskowy. Wobec tego wartość szacunkowa robót budowlanych powinna zostać określona łącznie. Takie podejście wynika z orzecznictwa Unii Europejskiej i jest ono uwzględniane również w Polsce, czego przykładem jest np. stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) zaprezentowane w opublikowanej na stronie internetowej UZP odpowiedzi na pytanie pt. „Jak dokonać czynności szacowania przedmiotu zamówienia, odnosząc się do definicji obiektu budowlanego w ustawie Pzp?”, gdzie stwierdzono, że w orzecznictwie ETS (obecnie TSUE) istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych.

Zobacz też szkolenie wideo „Zamówienia na roboty budowlane” >>

Obiektem może być zatem przykładowo określony budynek spełniający funkcję teatru, pływalni lub inna budowla typu most czy tunel. Jednocześnie za obiekt budowlany w rozumieniu nowej definicji uznany zostanie także zespół czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego, mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną, np. zespół rekreacyjno-wypoczynkowy, w ramach którego funkcjonować będą odrębne budynki pływalni, siłowni, sali gimnastycznej, spa, korty tenisowe, parkingi itp.

WAŻNE!

Szacując wartość robót budowlanych, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet jeżeli roboty te odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie.

Dlatego też w przypadku robót budowlanych na terenie kompleksu wojskowego należałoby jako wartość zamówienia przyjąć łączną wartość prac budowlanych, jakie zamawiający zamierza przeprowadzić na terenie kompleksu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w niektórych przypadkach, np. ze względów gospodarczych, technicznych itd., udzielić zamówienia w częściach, w ramach odrębnych postępowań – np. odrębny przetarg na remont sanitariatów, odrębny na przebudowę parkingu. Trzeba pamiętać jednocześnie, że w myśl art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku udzielania zamówienia w częściach, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Dokładne wyjaśnienie tutaj.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Portalu Zamówienia Publiczne i Prywatne

Marta Mikulska-Nawacka – doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych, stała współpracowniczka Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl

Artykuł sponsorowany

Treści oznaczone jako "artykuły sponsorowane" zawierają lokowanie produktów lub usług. Materiały graficzne (zdjęcia, infografiki itp.) dostarczane są przez reklamodawców. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest zabronione.

Tagi: ,

Udostępnij ten artykuł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

*