Przepisy prawa budowlanego dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

fot. materiały nadesłane

Artykuł sponsorowany, 28 maja 2018

Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z obiektów budowlanych to bardzo ważne zagadnienie.

W Polsce najważniejszą regulacją prawną, która dotyczy tego tematu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz ze zmianami, które znajdziemy w poniższych dziennikach ustaw:

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.)

(Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)

(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)

(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

Jednym z ważniejszych zagadnień jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wytyczne dotyczące zabezpieczeń pożarowych.

Zachowanie konstrukcji budynku podczas pożaru

Przepisy określają dokładnie jak powinien być zaprojektowany i wykonany obiekt budowlany, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe. Najważniejsze wytyczne dotyczą zachowania nośności konstrukcji, co umożliwia ewakuację ludzi oraz zapewnia bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Poza tym bardzo istostną kwestią jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz dymu w budynku, a także na sąsiednie obiekty. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo wykonane przejścia instalacyjne (https://www.promattop.pl/pl-pl/applications-new/przejscia/przejscia). Są to miejsca przejścia instalacji przez przegrody np. stropy czy ściany. Przejścia instalacyjne muszą posiadać odpowiednią klasę szczelności oraz izolacyjności ogniowej. Powinny one być tak zabezpieczone, aby podczas pożaru ich światło zamykało się uniemożliwiając rozprestrzenianie się dymu, ognia i wysokich temperatur na sąsiednie strefy pożarowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji

W awaryjnej sytuacji jaką jest pożar bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie możliwości szybkiej i bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w budynku. Przepisy prawa budowlanego określają takie kwestie jak wymiary schodów oraz usytuowanie dróg pożarowych, systemy sygnalizacyjno- alarmowe, oświetlenie awaryjne oraz oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne.

Artykuł sponsorowany

Treści oznaczone jako "artykuły sponsorowane" zawierają lokowanie produktów lub usług. Materiały graficzne (zdjęcia, infografiki itp.) dostarczane są przez reklamodawców. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest zabronione.

Tagi:

Udostępnij ten artykuł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

*