Termomodernizacja budynków w okresie lęgowym ptaków

fot. PtasiDom.com

Artykuł sponsorowany, 8 maja 2019

Wszelkie prace związane z termomodernizacją budynków oraz remonty elewacji są przeprowadzane w miesiącach pokrywających się z okresem lęgowym ptaków. Obecność ptaków oraz gniazd z jajami negatywnie wpływa na prawidłowy przebieg prac remontowych i konserwacyjnych, co jest utrudnieniem dla inwestorów. Sprawdź jak przygotować się do prac remontowych i termo modernizacyjnych budynków, by były wykonane bez wyrządzania szkody dla ptaków.

Wszelkie prace związane z termomodernizacją budynków oraz remonty elewacji są przeprowadzane w miesiącach pokrywających się z okresem lęgowym ptaków. Obecność ptaków oraz gniazd z jajami negatywnie wpływa na prawidłowy przebieg prac remontowych i konserwacyjnych, co jest utrudnieniem dla inwestorów. Sprawdź jak przygotować się do prac remontowych i termo modernizacyjnych budynków, by były wykonane bez wyrządzania szkody dla ptaków.

Kompensacja przyrodnicza

Fot. PtasiDom.com | Ekspert ornitolog Michał Dworak podczas prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej.

Inwentaryzacja przyrodnicza wykonywana przez ornitologa

By prace remontowe i termomodernizacyjne przebiegały zgodnie z założeniami oraz w zgodzie z przyrodą, należy wcześniej sporządzić inwentaryzację przyrodniczą. Jej celem jest poznanie wszystkich istotnych elementów przyrody, które występują w obrębie danego miejsca. W przypadku inwentaryzacji ptaków będą to wszelkie działania polegające na odszukaniu poszczególnych osobników gatunku oraz ich dokładnych siedlisk. Siedliska ptaków można najczęściej spotkać w obrębie obiektów budowlanych. Celem inwentaryzacji jest uniknięcie dwóch głównych zagrożeń dla występujących gatunków ptaków. Pierwszym rodzajem zagrożenia jest zagrożenie bezpośrednie. Przejawia się możliwością okaleczenia lub narażenia na śmierć wybranych gatunków ptaków. Drugim rodzajem zagrożenia, jest zagrożenie pośrednie polegające na możliwości zniszczenia siedlisk wybranych gatunków ptaków.

Siatki przeciw ptakom na budowie

Fot. PtasiDom.com | W celu zabezpieczenia obiektu przed ptakami inwestorzy wcześniej przed sezonem lęgowym (listopad – luty) zabezpieczają obiekt przed ptakami.

Miejsca lęgowe ptaków

W obszarze miejskim budynki dostarczają bardzo wiele możliwości schronień dla ptaków w okresie lęgowym. Do najczęściej wybieranych przez ptaki schronień można zaliczyć:

  • wnętrza budynków z dostępem od zewnątrz, które są wybierane przez jaskółki dymówki
  • belki stropowe, wybierane przez muchołówkę szarą lub kopciuszka
  • parapety oraz balkony wybierane przez gołębie sierpówki
  • szczeliny ścianach wybierane przez wróble domowe
  • gzymsy, które wybierają pustułki
  • strych i stropodachy wybierane przez płomykówki oraz jerzyki
  • kominy wybierane przez kawki
  • dachy wybierane przez bociany białe

W przypadku budynków pokrytych bluszczem lub innymi roślinami z gatunku pnączy, istnieje możliwość zasiedlenia ich przez np. kosy, które nie są ściśle związane z budowaniem gniazd lęgowych w murach budynków.
Kiedy przeprowadzać prace remontowe oraz termomodernizacyjne
Jeśli chcemy wybrać najlepsze miesiące dla przeprowadzenia wszelkich prac remontowych budynków, które uwzględnią ochronę miejskich gatunków ptaków, powinniśmy je planować między listopadem i lutym. Okres jesienno-zimowy, jednak ze względu na niekorzystny klimat oraz wszelkie wymogi techniczne, prowadzenie prac remontowych na zewnątrz budynków jest znacznie utrudnione. Stąd też prace remontowe, bardzo często pokrywają się z umownym okresem lęgowym ptaków, który rozpoczyna się od marca i trwa aż do końca października.

Budki lęgowe dla ptaków

Bez względu na termin planowanych prac remontowych czy budowlanych, należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną. Jest to związane z tym, że wszelkie prace remontowe i budowlane mogą doprowadzić do utraty siedlisk lęgowych ptaków. W takim przypadku niezbędna będzie kompensacja przyrodnicza w postaci wywieszenia budek lęgowych dla ptaków, które można zamówić na www.ptasidom.com.
Profesjonalnie przeprowadzona ekspertyza ornitologiczna jest gwarancją terminowości zaplanowanych prac oraz zachowania równowagi przyrodniczej. W przypadku stwierdzenia występowania ptaków lub ich lęgów na terenach objętych budową może zostać ona wstrzymana w trybie natychmiastowym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, lub przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Prawidłowo przeprowadzony proces inwentaryzacji ornitologicznej, wraz ze współpracą ornitologa pozwala uniknąć niechcianych przez inwestorów opóźnień w całym procesie remontowym lub budowlanym.

Artykuł sponsorowany

Treści oznaczone jako "artykuły sponsorowane" zawierają lokowanie produktów lub usług. Materiały graficzne (zdjęcia, infografiki itp.) dostarczane są przez reklamodawców. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest zabronione.

Tagi:

Udostępnij ten artykuł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

*