Woda stanowi podstawę współczesnej egzystencji. Stąd też tak ważne jest jej regularne i dokładne badanie. Jeśli mamy wątpliwości co do składu wody, którą pijemy i używamy do mycia, możemy zlecić jej przebadanie jednostkom epidemiologiczno-sanitarnym bądź prywatnym firmom działającym w branży. Jakość wody ma znaczenie, nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w firmach, czy rozmaitych instytucjach. Badanie wody wykonuje się doraźnie lub prewencyjnie.

Kiedy analiza wody jest wymagana?

Oddać próbki wody do analizy powinniśmy bezwzględnie w przypadku, gdy ciecz wykazuje cechy niepokojące, jak: mętność, nieprzyjemny zapach, obecność zanieczyszczeń widocznych gołym okiem. Warto sprawdzić stan wody także wtedy, gdy osoby z niej korzystające uskarżają się na dolegliwości niezwiązane z żadną konkretną chorobą lub też u domowników wystąpiły wykwity i niepokojące zmiany skórne.

Budujesz dom? Badanie wody jest konieczne!

Badanie wody obligatoryjnie zleca się także w przypadku, gdy budujemy dom, który będziemy zasilać instalacją wodną wykorzystującą wodę z własnego ujęcia. Wówczas prawidłowy stan wody determinuje zdatność budynku do mieszkania. Skład wody sprawdza się też w przedsiębiorstwach, choć charakter tych badań oraz ich częstotliwość mogą być uzależnione od specyfiki branży, w której firma działa. Przyjmuje się jednak, iż profilaktycznie woda powinna być badana co najmniej raz w roku.

W jaki sposób zanieczyszczenia przenikają do wody?

Nawet, jeśli nasza woda legitymowała się dotychczas prawidłowymi wynikami testów, nie oznacza to, że jej jakość nie mogła ulec pogorszeniu. W ujęciu wodnym mogą pojawić się bowiem szkodliwe bakterie, gdy woda będzie miała kontakt ze ściekami, gnijącymi resztkami jedzenia, zanieczyszczoną glebą, czy kałem ludzkim, bądź zwierzęcym. Ponadto, ujęcia wód podziemnych narażone są na przenikanie deszczówki lub fekaliów pochodzących z nieszczelnych szamb, wykazujących ponadprzeciętną obecność związków azotu.

Parametry wody to nie tylko jej twardość, żelazo, czy mangan

Ze skał i gleb do wody pitnej mogą przenikać żelazo, oraz związki manganu. Z kolei do zwiększenia twardości naszej wody przyczyniają się związki wapnia i magnezu. Twardość wody sama w sobie nie jest szkodliwa dla zdrowia, lecz wpływa na utrudnienia związane ze swobodną eksploatacją cieczy. Wspomniane zagrożenia są przesłanką do cyklicznego sprawdzania jakości wody w naszym domu lub firmie.

Stację uzdatniania wody projektuje się w oparciu o wyniki badań wody, nigdy na chybił trafił, czy też na podstawie tego, jaką stację uzdatniania wody posiada sąsiad. Parametry wody u Twojego sąsiada mogą być inne pomimo niewielkiej odległości od Twojego źródła wody. Koniecznie wykonaj pełne, laboratoryjne badania swojej wody.