Nanofiltracja, ultrafiltracja i odwrócona osmoza – wszystkie te technologie służące do oczyszczania wody pitnej, noszą nazwę ciśnieniowych procesów membranowych i mają zastosowanie w systemach filtracji w gospodarstwach domowych.

Ultrafiltracja

Kiedy nie ma ryzyka występowania bakterii, wirusów oraz mikroorganizmów mniejszych niż 0,1 mikrona – można z powodzeniem instalować w domu filtry bazujące na ulltrafiltracji. Membrana kapilarna wykorzystywana w ultrafiltracji usuwa zanieczyszczenia przepływowo, czyli w procesie filtracji wykorzystywana jest cała filtrowana woda, bez odrzutów do kanalizacji (inaczej niż w przypadku filtrów o odwróconej osmozie czy nanofiltrów).

Membrana ultrafiltracyjna zatrzymuje m. in. większe niż 0,1 mikrona mikroorganizmy, enzymy i białka a pozostawia substancje takie jak kwasy organiczne czy cukry oraz produkty degradacji cieplnej.

Nanofiltracja

Nanofiltracja z kolei zatrzymuje aminokwasy, cukry proste, enzymy oraz niektóre jony a także usuwa z wody substancje odpowiedzialne za barwę, zapach oraz smak. Pozostawia cząstki o małej masie cząsteczkowej oraz sole (w tym wapń i magnez). Mimo że nie usuwa twardości wody w pełni, a jedynie ją zmniejsza, jest często stosowana do zmiękczania wody konkurując z innymi formami zmiękczaczy bazującymi na wymianie jonowej lub czynnikach chemicznych. System nanofiltracji jest mniej ekonomiczny w porównaniu z systemem ultrafiltracji – zużywa więcej energii i powoduje odrzut wody do kanalizacji.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza to zdecydowanie najdokładniejszy proces filtracji w porównaniu z opisanymi powyżej. Membrana osmotyczna pozwala na przeniknięcie wyłącznie czystej wody pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń. Odwrócona osmoza jest systemem najchętniej stosowanym w domach i mieszkaniach, jest też jednak najbardziej spośród wymienionych energochłonnym i powodującym największy odrzut.

Odwrócona osmoza nie jest nową technologią, natomiast same urządzenia się zmieniają. Teraz można mieć wydajny i zarazem bardzo estetyczny filtr odwróconej osmozy jak Ecoperla Rosa lub Ecoperla Profine Zero.